Efektywna rekrutacja w sektorze produkcji słodyczy
Identyfikacja problemu
Stojąc w obliczu nagłego wzrostu zapotrzebowania rynkowego, nasz Klient — wiodący producent słodyczy na polskim rynku — musiał niezwłocznie zwiększyć swoją kadrę o 20 nowych pracowników. Okres największego popytu na produkcję oraz trudności ze znalezieniem pracowników na lokalnym rynku pracy były głównymi przeszkodami w osiągnięciu celów produkcyjnych. Brak efektywnych rozwiązań oferowanych przez inne agencje rekrutacyjne skłonił firmę do nawiązania współpracy z jedną z naszych agencji, należących do Respekt Personal Group, jako alternatywne rozwiązanie kadrowe.
Nasze działania
 • Szybka odpowiedź na potrzeby Klienta
  Po otrzymaniu zlecenia niezwłocznie rozpoczęliśmy proces rekrutacji. Współpracując z Klientem, precyzyjnie określiliśmy profil poszukiwanych pracowników. Skoncentrowaliśmy się na szybkim dotarciu do potencjalnych kandydatów, wykorzystując naszą bazę danych i sprawdzone metody poszukiwania kandydatów, jak uruchomienie reklamy offline, program poleceń pracowniczych czy aktywnie działając na social mediach, mimo że był to okres wysokiego sezonu dla wielu branż, a dostępność pracowników na rynku była ograniczona.
 • Dokładna selekcja kandydatów
  Dzięki dokładnej selekcji kandydatów przez koordynatora projektu, szybko zidentyfikowaliśmy osoby spełniające wymogi, w tym aspekty sanitarno-epidemiologiczne oraz brak alergii, wymagane ze względu na specyfikę działalności firmy. W ciągu tygodnia zrekrutowaliśmy grupę 24 osób, zapewniając nadwyżkę potencjalnych kandydatów, aby zminimalizować ryzyko rotacji personelu.
 • Zarządzanie dokumentacją i wsparcie adaptacyjne
  Nasz zespół administracyjny zadbał o kompleksowe przygotowanie dokumentacji pracowniczej, umożliwiając nowemu zespołowi płynne włączenie się do procesów produkcyjnych. Koordynator projektu zapewnił również jego szybką adaptację do nowego miejsca pracy poprzez m.in. organizację transportu oraz mieszkań pracowniczych.
 • Kontynuacja współpracy
  Satysfakcja Klienta wynikająca z efektywności naszych działań rekrutacyjnych zaowocowała złożeniem kolejnego zamówienia na grupę dodatkowych 20 pracowników.
Efekt końcowy
Skutecznie zaspokoiliśmy potrzeby kadrowe naszego Klienta, rekrutując w krótkim czasie 40 pracowników, zachowując przy tym minimalną rotację personelu na poziomie 5%. Transparentna komunikacja, a także elastyczne dostosowanie do dynamicznie zmieniających się potrzeb Klienta pozwoliły nie tylko na skuteczne zarządzanie kryzysowe, ale także na zwiększenie efektywności procesów HR w firmie.
Wnioski
Przedstawiony przypadek dowodzi, że efektywna i szybka rekrutacja jest kluczowa dla utrzymania ciągłości procesów produkcyjnych w sektorze, gdzie czas i jakość pracy mają bezpośredni wpływ na wyniki finansowe firmy. Dzięki naszemu doświadczeniu i zdolności do efektywnej realizacji projektów rekrutacyjnych w krótkim czasie pomyślnie odpowiedzieliśmy na wymagające wyzwanie HR.

Potrzebujesz podobnego wsparcia?

ul. Dworcowa 81 (IX piętro)
85-009 Bydgoszcz,
NIP: 5252685655
REGON: 365928788
KRS: 0000648652

© 2024 Respekt Personal Group
ul. Dworcowa 81 (IX piętro)
85-009 Bydgoszcz,
NIP: 5252685655
REGON: 365928788
KRS: 0000648652

© 2024 Respekt Personal Group