Optymalizacja procesów rekrutacyjnych wiodącego producenta FMCG w Europie

Identyfikacja problemu
Jeden z liderów rynku FMCG w Europie, specjalizujący się w produkcji i sprzedaży środków piorących pod własnymi markami oraz w kontaktach B2B z czołowymi detalistami, stanął przed wyzwaniem związanym z niedostatecznym wsparciem ze strony swojego dotychczasowego partnera zewnętrznego. Problematyczna stała się zwłaszcza kwestia dostarczania personelu o odpowiednich kwalifikacjach oraz komplikacje w komunikacji z przedstawicielami firmy dostawcy. Te niedogodności zaczęły negatywnie wpływać na możliwość realizacji założonych planów produkcyjnych w dwóch lokalizacjach na terenie Polski, gdzie firma zatrudnia ponad 600 pracowników. W obliczu tych wyzwań firma podjęła decyzję o nawiązaniu współpracy z Respekt Personal Group, oczekując rozwiązania problemów kadrowych i usprawnienia procesów operacyjnych.
Nasze działania
  • Specjalizacja i doświadczenie
    Dzięki specjalistycznej wiedzy o branży FMCG oraz doświadczeniu w realizacji podobnych projektów, szybko zdiagnozowaliśmy potrzeby Klienta. Stworzyliśmy szczegółowy profil kandydata, dzięki czemu przyspieszyliśmy cały proces rekrutacyjny, dostarczając Klientowi odpowiednich pracowników w krótszym czasie, niż było to planowane.

  • Dedykowany zespół specjalistów
    Utworzenie dedykowanej grupy ekspertów doskonale zaznajomionych ze specyfiką branży Klienta umożliwiło identyfikację i pozyskanie pracowników o profilach odpowiadających wymaganiom stanowisk produkcyjnych, co znacząco zwiększyło precyzję procesu selekcji i zminimalizowało poziom rotacji.
  • Rola projekt managera
    Ciągła współpraca z managerem projektu, który również miał szczegółową wiedzę o specyfice działalności Klienta, zagwarantowała efektywną komunikację oraz ciągłe monitorowanie sytuacji kadrowej. Regularna wymiana informacji z Klientem umożliwiła elastyczne dostosowywanie strategii współpracy do bieżących potrzeb, co przyczyniło się do jej dynamicznego rozwoju.
Efekt końcowy
Współpraca z Respekt Personal Group zaowocowała znaczną poprawą w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, eliminując wcześniejsze problemy związane z brakami kadrowymi oraz komunikacją. Dzięki zaangażowaniu dedykowanego zespołu ekspertów i managera projektu, którzy precyzyjnie dopasowali profil pracownika do specyficznych potrzeb produkcyjnych Klienta, proces rekrutacji uległ znacznemu przyspieszeniu. Efektywne zarządzanie oraz bieżące monitorowanie zatrudnienia pozwoliło na utrzymanie ciągłości operacyjnej i realizację planów produkcyjnych bez dalszych zakłóceń.
Wnioski
Przypadek ten pokazuje, jak kluczowe dla każdej organizacji, szczególnie działającej w tak dynamicznym sektorze jak FMCG, jest posiadanie niezawodnego i elastycznego partnera w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Dostosowanie procesów rekrutacyjnych do bieżących potrzeb przedsiębiorstwa, skuteczna komunikacja i możliwość szybkiego reagowania na zmiany są fundamentem dla zapewnienia stabilności operacyjnej i wzrostu produktywności.

Potrzebujesz podobnego wsparcia?

ul. Dworcowa 81 (IX piętro)
85-009 Bydgoszcz,
NIP: 5252685655
REGON: 365928788
KRS: 0000648652

© 2024 Respekt Personal Group
ul. Dworcowa 81 (IX piętro)
85-009 Bydgoszcz,
NIP: 5252685655
REGON: 365928788
KRS: 0000648652

© 2024 Respekt Personal Group