Dyrektor Działu Administracji

Bydgoszcz

Co oferujemy:
 • Umowę o pracę lub B2B (do wyboru).
 • Atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe oraz premię w zależności od wyników pracy.
 • Wszystkie niezbędne narzędzia pracy.
 • Elastyczne godziny pracy od poniedziałku do piątku.
 • Indywidualny budżet szkoleniowy oraz bibliotekę firmową.
 • Możliwość awansu w strukturze firmy.
Czego oczekujemy od Ciebie:
 • min. 4 lata doświadczenia w obszarze legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców.
 • min. 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z zarządzaniem zespołem.
 • Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu legalizacji pobytu i pracy w Polsce obywateli spoza Unii Europejskiej.
 • Umiejętność skutecznej komunikacji oraz budowania relacji interpersonalnych.
 • Doskonałe umiejętności planowania i organizacji pracy.
 • Pozytywne i proaktywne nastawienie.
 • Zdolność do skutecznego zarządzania zespołem, budowania motywacji oraz inspirowania do osiągania celów.
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów i podejmowania trudnych decyzji.
 • Umiejętność komunikacji zarówno w mowie, jak i piśmie.
 • Wiedza w zakresie dokumentacji kadrowej i prawa pracy.
 • Znajomość przepisów BHP, Rodo.
Zakres obowiązków:
 • Kontrola i nadzór nad procesami administracyjnymi, w tym związanych z zatrudnieniem.
 • Kontrola procesu zatrudnienia pracowników wewnętrznych.
 • Audyty z zakresu wiedzy i prowadzenia dokumentacji kadrowej.
 • Monitorowanie obiegu dokumentacji i zgłoszeń pracowników do instytucji zewnętrznych i stale rekomendacje co do zmian i ulepszeń.
 • Kontrola dokumentów pracowników za pośrednictwem systemu CRM.
 • Nadzór nad procesami archiwizacji dokumentów.
 • Reprezentowanie organizacji przy kontrolach ze strony organów, służb i urzędów administracji publicznej, współpraca z podmiotami kontrolującymi.
 • Audyty w podmiotach franczyzowych.
 • Wdrążenie nowych projektów pod kątem administracyjnym.
 • Monitorowanie kluczowych wskaźników Działu Administracji oraz systematyczne przygotowywanie i składanie sprawozdań do Zarządu.
 • Poszukiwanie rozwiązań i sposobów dla ulepszenia procesów zatrudnienia i legalizacji pracowników.
 • Kontakt z organami administracji, służbami państwowymi oraz urzędami w związku z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców.
 • Szkolenia i przekazanie wiedzy administracyjnej i kadrowej.
 • Kontrola, rozwój i optymalizacja Działu Administracji i procesów z nim związanych, w tym ocena pracy Działu, zarządzanie podległym zespołem, motywowanie pracowników i dbanie o ich rozwój.
 • Planowanie, kierowanie i koordynacja procesów administracyjnych całej firmie.
 • Udział w opracowywaniu procedur i instrukcji obowiązujących w firmie.
 • Stały kontakt i bieżące konsultacje z Kancelarią Prawną.
 • Aktualizacja wiedzy odnośnie przepisów dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, zatrudnienia, administracji oraz ochrony danych osobowych poprzez szkolenia i samokształcenie.
 • Przestrzeganie zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych.
Masz dodatkowe pytania?
Nasza HR Managerka, Alvina Varakina, chętnie na nie odpowie. Możesz się z nią skontaktować pod numerem +48728518695.
UWAGA!
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach przesłanych w odpowiedzi na ofertę pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Respekt Personal Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubiczu Górnym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Respekt Personal Group Sp. z o.o. moich danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji przez okres 1 roku od daty przesłania niniejszego dokumentu na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Informujemy, że Administratorem danych jest Respekt Personal z siedzibą w Lubiczu Górnym przy ul. Widokowa 8 lok. 87-162. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Przyłącz się do naszego zespołu i rozwijaj karierę w firmie, gdzie Twoje umiejętności są cenione, a wsparcie w osiąganiu sukcesów gwarantowane. Jesteśmy przekonani, że Twoje doświadczenie i entuzjazm wniosą cenny wkład w naszą wspólną przyszłość!