Wyniki ankiet: współpraca z dostawcami zewnętrznymi w branżach produkcyjnej, przetwórczej i przemysłowej w 2024 roku

Diagramy, ankiety
W kwietniu 2024 roku uczestniczyliśmy w dwóch ważnych wydarzeniach branżowych: Międzynarodowych Targach Techniki Pakowania i Opakowań Warsaw Pack oraz 6. Międzynarodowych Targach Kooperacyjnych Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego Innoform. W ramach obu tych wydarzeń przeprowadziliśmy ankiety z przedstawicielami branż: produkcyjnej, przetwórczej oraz przemysłowej.

Naszym celem było uzyskanie świeżego wglądu w perspektywę na temat współpracy z agencjami pracy i dostawcami usług outsourcingowych. Rozmawialiśmy z pracownikami działów HR, prezesami organizacji, członkami zarządu oraz menedżerami sprzedaży, łącznie ankietowaliśmy 30 firm.

W tym artykule podsumujemy wyniki tych badań, przedstawiając kluczowe spostrzeżenia dotyczące aktualnych nastrojów rynkowych związanych ze współpracą z zewnętrznymi dostawcami.

Czy firmy korzystają z usług zewnętrznych dostawców?

Z badania wynika, że 12 z 30 firm nigdy nie korzystało z usług zewnętrznych dostawców. Te firmy posiadają własne działy HR, które zajmują się rekrutacją pracowników. Spośród nich 4 firmy zadeklarowały, że mają niską rotację i niewielkie zapotrzebowanie na nowych pracowników, co wyjaśnia brak potrzeby korzystania z usług zewnętrznych dostawców. Natomiast 9 firm zgłasza zapotrzebowanie na specjalistów, co sprawia, że preferują prowadzenie procesu rekrutacyjnego we własnym zakresie, aby dobrać odpowiedniego kandydata.

Z kolei 18 firm miało doświadczenie lub obecnie korzysta z usług zewnętrznych dostawców.

Jakie doświadczenia mają firmy we współpracy z zewnętrznymi dostawcami?

Większość firm, bo aż 12 z 18 przedsiębiorstw, wyraziła niezadowolenie z doświadczeń związanych ze współpracą z agencjami pracy i outsourcerami. Firmy te zdecydowały się zrezygnować z tej formy współpracy z kilku powodów.

  • Jednym z głównych przyczyn niezadowolenia firm było niewypłacanie pracownikom pensji na czas. Takie opóźnienia powodowały ogromną frustrację zespołu.
  • Drugim czynnikiem było nieodpowiednie traktowanie pracowników przez dostawców. Obejmowało to nieodpowiednie zarządzanie grafikiem, brak wsparcia oraz brak dbałości o warunki pracy. Takie podejście prowadziło do złej atmosfery między pracownikami dostarczanymi przez dostawców.
  • Duża rotacja pracowników była kolejnym problemem, wynikającym często ze wspomnianych już elementów. Pracownicy niechętnie przychodzili do pracy, byli mniej produktywni i zestresowani, co przekładało się na niską jakość usług.
  • Dodatkowe problemy obejmowały niedostarczanie pracowników na czas, kiepską jakość rekrutowanych pracowników (niezgodną z wymaganiami) oraz brak kontroli nad efektami realizowanych usług.

Dowiedz się, w jaki sposób w Respekt Personal Group maksymalizujemy zadowolenie klientów: respektpersonal.pl/oferta

6 z 30 ankietowanych firm nadal współpracuje z zewnętrznymi dostawcami i wyraża zadowolenie z tej współpracy. Zazwyczaj mają kilku dostawców i są usatysfakcjonowane poziomem świadczonych usług.

Jakie czynniki wpływają na decyzję o podjęciu współpracy z zewnętrznym dostawcą?

Podjęcie decyzji o współpracy z zewnętrznym dostawcą wymaga starannego rozważenia wielu czynników, które mogą wpłynąć na sukces danej firmy. Ankietowani wskazali najważniejsze elementy, które decydują o wyborze dostawcy.

  • Według ankietowanych, jakość świadczonych usług jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzję o podjęciu współpracy z nowym dostawcą. Transparentna komunikacja oraz terminowe realizowanie umów są według firm podstawowymi elementami budowania zaufania.
  • Drugim ważnym elementem jest jakość pracowników dostarczanych przez dostawcę. Wymaga to skutecznego procesu rekrutacyjnego, opartego na analizie wymagań firmy, aby zapewnić odpowiednie kompetencje i umiejętności.
  • Umiejętność komunikowania się w języku polskim przez pracowników lub osoby nadzorujące, takie jak brygadziści, to kolejny ważny czynnik. Jest to istotne dla efektywnej komunikacji w miejscu pracy i płynnego przepływu informacji między zespołami.
  • Równie ważnym aspektem jest terminowe dostarczenie odpowiedniej liczby pracowników, zgodnie z oczekiwaniami klienta. Aby zapewnić niezawodność w tym zakresie, należy przeprowadzić dokładną analizę potrzeb organizacji.

Zaskakująco, cena nie była kluczowym czynnikiem w procesie decyzyjnym dla ankietowanych firm. Wszystkie skupiły się na jakości, uznając ją za decydujący element sukcesu. Oznacza to, że dostawca, który oferuje najwyższą jakość usług, ma większe szanse na zdobycie zaufania i nawiązanie trwałej współpracy.

Sprawdź co o nas mówią nasi klienci https://www.respektpersonal.pl/

Jaki sposób nawiązywania kontaktu z dostawcami zewnętrznymi jest najbardziej preferowany?

Większość ankietowanych firm (85%) preferuje kontakt face to face. Targi i spotkania biznesowe są dla nich idealnym miejscem do nawiązania relacji z potencjalnymi dostawcami. Część respondentów wskazuje także na media społecznościowe i stronę internetową jako narzędzia weryfikacji dostawcy. To pokazuje, że zewnętrzny dostawca powinien być aktywny w różnych kanałach komunikacji, aby sprostać oczekiwaniom klientów.

LinkedIn jest zdecydowanie najczęściej wybieraną platformą społecznościową do nawiązywania relacji biznesowych (90% ankietowanych). Firmy cenią specjalistyczny charakter tej sieci, który umożliwia profesjonalne kontakty oraz prezentację kompetencji. Z kolei Facebook jest postrzegany jako zbyt ogólna platforma i mniej odpowiednia do celów biznesowych, co czyni ją rzadziej stosowanym w kontekstach zawodowych.

Analiza ankiet wskazuje, że doświadczenia firm ze współpracy z agencjami pracy i dostawcami usług outsourcingowych są zróżnicowane. Większość organizacji, które zrezygnowały z korzystania z usług zewnętrznych dostawców, jako przyczyny tego kroku podała problemy z terminowością wypłat, nieodpowiednie traktowanie pracowników oraz wysoką rotację. Czynniki te wywierają negatywny wpływ na jakość usług oraz atmosferę w miejscu pracy.

Kluczowe czynniki przy wyborze dostawcy to jakość świadczonych usług, rekrutacja zgodna z potrzebami oraz umiejętność komunikowania się w języku polskim. Ich skuteczność przekłada się na pozytywne doświadczenia firm we współpracy z zewnętrznymi dostawcami.