Zatrudnianie obcokrajowców a formalności

Nie od dzisiaj pracodawcy sygnalizują braki kadrowe na lokalnym rynku pracy. Szczególnie dotkliwie odczuwają to firmy z branży produkcyjnej i logistycznej. Wielu przedsiębiorców wychodzi obronną ręką z tej sytuacji – zatrudniając obcokrajowców. Ci przyjeżdżają do naszego kraju głównie w celach zarobkowych. Bywa też, że przyciąga ich chęć rozwoju osobistego, a już na pewno szansa na lepsze życie. Jak więc wygląda procedura angażowania takich osób do pracy?

Dwie grupy obcokrajowców

Zasadniczo, możemy podzielić przyjezdnych na dwie podstawowe grupy:

  • obywateli państw Unii Europejskiej, krajów tworzących Europejski Obszar Gospodarczy (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) i Szwajcarii;
  • obywateli tzw. krajów trzecich. Ci najczęściej potrzebują wizy, aby legalnie przebywać w Polsce. Ogrom formalności niekiedy przerasta zainteresowanych.

Procedura oświadczeniowa, czyli najłatwiejszy sposób zatrudniania cudzoziemców

Istnieje szereg możliwości, dzięki którym obcokrajowcy mają szansę na pracę Polsce. Jedną z najpopularniejszych jest otrzymanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Obywatele Armenii, Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Mołdawii czy Rosji mogą podjąć pracę w Polsce właśnie na podstawie takiego dokumentu. Złożenie oświadczenia i zarejestrowanie go w Powiatowym Urzędzie Pracy należy do obowiązków pracodawcy. Mieszkańcy Ukrainy, Gruzji i Mołdawii mogą przekroczyć granicę Polski na podstawie paszportu biometrycznego (tzw. ruch bezwizowy) i wspomnianego oświadczenia, by cieszyć się legalnym zatrudnieniem na terenie naszego kraju. Należy pamiętać, że w takim przypadku wykonywanie obowiązków przez cudzoziemca nie może przekroczyć okresu 3 miesięcy w skali 6 miesięcy.

Wiza dla chcących więcej

Istnieje jednak niemałe grono osób, które chciałoby przyjechać do Polski na nieco dłużej. A w efekcie – poprawić kondycję finansową. Wówczas chętnie ubiegają się o wizę. Dokument uzyskuje się na podstawie wspomnianego już oświadczenia. Będąc w posiadaniu wizy, obcokrajowcy mogą przepracować w Polsce nawet 6 miesięcy w skali pełnego roku. 

Karta czasowego pobytu

Kolejnym popularnym sposobem zatrudnienia obcokrajowców jest powierzenie im obowiązków w oparciu o kartę czasowego pobytu. Najczęściej stanowi ona jednocześnie pozwolenie na pracę. Dokument cieszy się sporym zainteresowaniem ze strony przyjezdnych. Powód nie jest tajemnicą – zamiar kontynuowania pobytu i aktywności zawodowej obcokrajowców w Polsce. Wielu z nich bowiem składa wniosek o wydanie karty, gdy okres legalnego wykonywania pracy dobiega końca. Aby otrzymać kartę pobytu, należy zwrócić się z wnioskiem do wojewody.

Z pomocą przychodzą specjaliści

Coraz częściej niezbędnych formalności związanych z zatrudnianiem obcokrajowców dopełnia agencja pracy. Wówczas współpraca w ramach outsourcingu nie polega jedynie na dostarczeniu zespołów pracowniczych. Eksperci krok po kroku prowadzą partnerów biznesowych przez – niekiedy zawiły – proces formalno-prawny. To doskonałe rozwiązanie, bowiem zapewnia oszczędność czasu i energii, redukuje koszty i daje poczucie bezpieczeństwa na każdym etapie kontraktu.