Zastępowalność pracowników, czyli troska o ciągłość procesów biznesowych partnera

Istnieje wiele mitów, którymi sugerują się pracodawcy w kontekście wyboru sposobu zaspokajania potrzeb kadrowych. Jednym z nich jest przeświadczenie o bezcelowości korzystania z usług agencji pracy. Przedsiębiorcy twierdzą, że agencje – owszem – są w stanie zapełnić luki stanowiskowe w ich firmach, ale tylko na jakiś czas. Przecież pracownik z zagranicy może pełnić obowiązki zawodowe wynikające z zatrudnienia w Polsce jedynie przez okres kilku miesięcy. A co dalej? Stagnacja przedsiębiorstwa spowodowana powracającymi niedoborami pracowniczymi to niezbyt kusząca wizja.

Nic bardziej mylnego!

W gestii profesjonalnej agencji pracy leży utrzymanie liczebności zespołów pracowniczych na oczekiwanym przez partnera poziomie. Zgadza się, spora część przyjezdnych osiedla się w Polsce krótkoterminowo (w ramach ruchu bezwizowego lub w oparciu o posiadaną wizę). Osoby te wykonują pracę przez okres kilku miesięcy. Następnie wracają do ojczyzny, by wesprzeć finansowo swoje rodziny. Niemniej jednak coraz więcej przyjezdnych deklaruje chęć wydłużenia swojego pobytu w Polsce.  Obcokrajowcy coraz częściej ubiegają się o zezwolenie na pobyt czasowy. Dzięki niemu mogą nadal przebywać w Polsce (bez przerwy i konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów) w okresie od 3 miesięcy do 3 lat. To doskonałe rozwiązanie dla przyjezdnych, którzy chcą kontynuować pracę w Polsce. Liczą oni bowiem na osiągnięcie stabilizacji finansowej, a w rezultacie – na poprawę sytuacji życiowej. Agencje pracy wspierają takie osoby, oferując bezpłatne konsultacje. Informują wówczas o warunkach, jakie należy spełnić, by móc kontynuować pobyt i pracę w naszym kraju. Pomagają też w uzyskaniu niezbędnych dokumentów – w dopełnieniu rozmaitych formalności w urzędach, bankach i innych instytucjach. Czuwając nad legalnością pobytu przyjezdnych na terytorium Polski, prowadzą ich przez niekiedy skomplikowane procesy.

Firmie włos z głowy nie spadnie!

Dzięki tak dużemu zaangażowaniu ekspertów z agencji pracy polskie firmy zyskują odpowiedzialne i lojalne zespoły pracownicze. Świadome, gotowe do pracy w elastycznym wymiarze i ze zdroworozsądkowymi wyobrażeniami o czekającej ich misji. Nawet jeśli część pracowników przepracuje w Polsce jedynie kilka miesięcy, a następnie wróci do rodzinnego kraju, to agencje pracy w krótkim czasie zapewnią zastępstwo, nie zaburzając tym samym ciągłości stanowisk i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Często dzieje się to jeszcze zanim zdecydowani na wyjazd opuszczą Polskę. Wówczas zmieniający ich kandydaci przystępują do pracy na kilka dni przed ich odejściem, biorąc w tym czasie udział w niezbędnych szkoleniach i poznając specyfikę oraz panujące w firmie zasady. Wymiana pracowników odbywa się więc maksymalnie płynnie i bez uszczerbku dla przedsiębiorstwa. Zastępcy to często osoby, które przebywają w Polsce od niedawna i nie podejmowały zatrudnienia w naszym kraju – przykładowo – w okresie ostatnich dwunastu miesięcy. To zazwyczaj „świeża” i pełna zapału do pracy kadra, która przynosi firmie realne korzyści.

A co, jeśli pracownik nie spełni oczekiwań?

Zdarzają się sytuacje, gdy pracownik, który wydaje się być idealnym kandydatem na określone stanowisko, nie wykonuje swych obowiązków należycie. Wynika to z przecenienia własnych możliwości, złego stanu zdrowia lub mylnego wyobrażenia o pracy w danym charakterze. Profesjonalne agencje pracy (w tym Respekt Personal) proponuje partnerom okres testowy. To czas, w którym firma może nie tylko zweryfikować wymagane na konkretnym stanowisku umiejętności pracownika, lecz także sprawdzić, jak ten odnajduje się w pracy zespołowej oraz czy jest punktualny i zmotywowany do działania. Jeśli proponowany przez agencję kandydat nie spełnia oczekiwań kontrahenta, ta – w maksymalnie krótkim czasie – przedkłada nową kandydaturę. Niemniej jednak kompetentni agenci – jeszcze przed otwarciem procesu rekrutacyjnego – każdorazowo dokładnie analizują wymogi dotyczące pracownika. Tym samym dopasowują kandydata pod kątem oczekiwanych kwalifikacji, predyspozycji, a nawet doświadczenia w pracy na bliźniaczym stanowisku.