Wzrost stawki minimalnej w 2023 roku

Dwie podwyżki wynagrodzenia za pracę w 2023 roku czekają na pracowników, otrzymujących minimalne pensje. Miesięczne płace i stawki godzinowe wzrosną o niemal 20% w porównaniu do aktualnych kwot.

Zmiana płac wynika z przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zakładają one, że jeśli prognozowany wskaźnik cen na następny rok wynosi co najmniej 105 procent, to ustala się dwie daty zmiany wysokości płacy minimalnej. Rozporządzenie w sprawie przyszłego roku zostało przyjęte przez Radę Ministrów z końcem sierpnia bieżącego roku i obowiązuje bez względu na wykonywane stanowisko pracy.

List z podwyżką dla pracownika

Kwoty i terminy

Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie 1 stycznia 2023 roku oraz 1 lipca 2023 roku. Największy wzrost pracownicy zauważą z początkiem nowego roku, kiedy to kwota brutto zwiększy się o 480 zł (z 3010 zł do 3490 zł). Natomiast od lipca płaca minimalna wzrośnie jeszcze o 110 zł do 3600 zł.

Wzrost dotyczy również minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych. W tym przypadku obecnie obowiązująca kwota (19,70 zł) wzrośnie od 1 stycznia o 3,10 zł, czyli do 22,80 zł. Zostanie ona jeszcze zmieniona od 1 lipca do 23,50 zł.

Praca dla obcokrajowców także lepiej płatna

Wprowadzane zmiany mają zapewnić bezpieczeństwo finansowe nie tylko Polakom, ale wszystkim pracownikom zatrudnionym w kraju. Ze wzrostu pracy minimalnej skorzystają również obcokrajowcy, posiadający zezwolenie na pobyt i prace na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ich rekrutacja i legalizacja również może być prowadzona w oparciu o wprowadzane zmiany.

Z podwyżki płac skorzystają m.in. osoby wykonujące prace magazynowe, jak i eksperci, którzy niekiedy również posiadają umowy z minimalnym wynagrodzeniem. Przy podwyżce nie ma znaczenia wykonywane stanowisko pracy, lecz rodzaj umowy i jej zapisy.

Zwiększenie płacy minimalnej niewątpliwie uatrakcyjni oferty pracy. Co więcej, zapewne nie jest to ostatnia zmiana na rynku pracy w Polsce. Nowa dyrektywa unijna o poprawie warunków życia wszystkich pracowników w Unii Europejskiej oraz utrzymująca się na wysokim poziomie inflacja, mogą  znacznie wpłynąć na rynek w przyszłych latach.