Rozwój kandydata – jak przyciągnąć i zatrzymać talenty w Twojej firmie?

Najczęstsze błędy w procesie rekrutacji

Rekrutacja nowych pracowników bywa wymagającym procesem, podczas którego można popełnić różnorodne błędy, wpływające na skuteczność całej procedury. W jaki sposób można ich uniknąć?

4 najczęstsze błędy podczas rekrutacji

Podstawowym błędem, który pojawia się już na pierwszym etapie poszukiwania nowych osób do zatrudnienia, jest nieprawidłowe przedstawienie oferty pracy. Opisy zamieszczane w ogłoszeniach często są zbyt ogólne, przez co dane stanowisko może nie wywołać oczekiwanego zainteresowania. Doprowadza to również do nieporozumień dotyczących zakresu zadań do realizacji czy konkretnych oczekiwań od kandydata.

Zdawkowa oferta – to również częsty błąd w procesie rekrutacji. Ogłoszenie o pracę powinno zawierać wszystkie niezbędne informacje: zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy, co oferuje pracodawca w zamian za wykonane działania, wymagane dokumenty oraz doświadczenie.

Istotnym błędem jest również zbyt długi proces rekrutacyjny. Osobom szukającym pracy zazwyczaj zależy na jak najszybszym zatrudnieniu i kilkutygodniowe oczekiwanie na odpowiedź jest dla nich problematyczne. W międzyczasie najbardziej atrakcyjni kandydaci prawdopodobnie znajdą już pracę w innym miejscu – szczególnie specjaliści oraz pracownicy produkcyjni, którzy są regularnie poszukiwani na rynku pracy.

Brak odpowiedzi zwrotnej odbierany jest przez kandydatów bardzo negatywnie. Warto utrzymać kontakt z potencjalnym pracownikiem i poinformować go o podjętej decyzji, być może jego umiejętności okażą się przydatne w przyszłości.