Rola koordynatora w agencji zatrudnienia

Rekrutacja nowych pracowników wiąże się z symultanicznym wykonywaniem zadań, których realizację znacznie ułatwia odpowiednia organizacja pracy. Z tego powodu agencja zatrudnienia zapewnia pomoc koordynatora, który działa aż trzytorowo – jest pośrednikiem pomiędzy agencją, kontrahentem i pracownikiem. W zależności od zakresu wykonywanych zadań może on czuwać nad przebiegiem procesów rekrutacyjnych, dbać o dobrą komunikację z klientem oraz realizować działania związane z wdrażaniem nowych pracowników.

Współpraca koordynatora z kontrahentem

Podstawowym zadaniem koordynatora jest współpraca z firmą w zakresie planowania i przebiegu procesu rekrutacji. W zależności od oferty pracy i jej specyfiki dba on o dostarczenie do przedsiębiorstwa odpowiednich pracowników. Zatrudnienie osób z zagranicy wymaga dopełnienia dokumentacji, dlatego w tym wypadku szczególnie pomocny jest dwujęzyczny koordynator, który współpracuje z kontrahentem w sprawach kadrowych i administracyjnych. Dobra komunikacja z klientem i pracownikami pozwala skutecznie dbać o interesy każdej ze stron. Istotną cechą działań koordynatora jest elastyczność, która umożliwia indywidualny sposób współpracy z każdym kontrahentem.

Rola koordynatora w procesie wdrażania pracowników

Pracownicy, obejmujący nowe stanowisko, muszą zostać odpowiednio wprowadzeni do firmy i zapoznani ze specyfiką swoich obowiązków. Cudzoziemcy niejednokrotnie potrzebują dodatkowego wsparcia przy relokacji. Koordynator, po zakończeniu procesu rekrutacji, zajmuje się wsparciem pracowników. Jego zadania mogą obejmować: przygotowanie dokumentacji, kierowanie na zakwaterowanie oraz pomoc w bieżących sprawach.

Zakwaterowanie, legalizacja pobytu, nowe oferty pracy – to tylko niektóre ze spraw, którymi zajmuje się koordynator. Wykwalifikowana agencja zatrudnienia powinna zapewnić kontrahentowi wsparcie dwujęzycznego specjalisty, sprawującego opiekę nad wszystkimi procesami związanymi z zatrudnieniem i wdrażaniem nowych pracowników.

https://www.linkedin.com/company/respekt-personal-sp-z-o-o/mycompany/?viewAsMember=true