Perspektywy rynku pracy w Polsce – raport obcokrajowcy

W Internecie znajdziemy wiele raportów i statystyk poruszających temat zagranicznych pracowników na rynku pracy w Polsce. Nie bez powodu śledzenie aktualnych danych i dostosowywanie się do nich jest istotne. Po pierwsze zmusza nas do tego obecna sytuacja geopolityczna i napływ cudzoziemców ze wschodu. Z drugiej zaś strony dobrze wykwalifikowani, znający język pracownicy z naszego kraju w coraz większym stopniu emigrują za zachodnią granicę, która oferuje im lepszą pracę i zarobki. Powoduje to znaczne braki i różnice na rodzimym rynku pracy.

Ilość osób przyjeżdżających za pracą do naszego kraju nieustannie rośnie. Co więcej, coraz większa liczba cudzoziemców przestaje wykonywać wyłącznie prace proste lub fizyczne, na rzecz pracy, w której wymagane jest wyższe wykształcenie czy odpowiednie kwalifikacje. Mimo że liczba cudzoziemców zajmujących wysokie stanowiska w firmach rośnie, to wciąż głównym powodem przyjazdu do naszego kraju jest szybka praca zarobkowa pozwalająca podreperować budżet.

Wśród zachodnich krajów to Ukraina jest w czołówce, jeśli chodzi o liczbę ludności pracującej w Polsce. Osoby te zatrudniane są głównie w przetwórstwie, ale również w handlu, dystrybucji czy innych sektorach. Według ogólnodostępnych statystyk, 70% obywateli Ukrainy w celach zarobkowych, przebywa w Polsce do 3 miesięcy, pozostałe osoby pracują w okresie do 6 miesięcy. Warto też dodać, że poza obywatelami z Ukrainy do Polski emigruje ludność Mołdawii, Armenii czy Gruzji.praca tymczasowaRosnące zapotrzebowanie na pracowników różnych branż wiąże się z zatrudnianiem coraz większej liczby cudzoziemców. Dla samych zainteresowanych rynek jest otwarty, ale wciąż wymaga uzupełnienia wielu formalności, niejednokrotnie bardzo kosztowych. Następstwem tego jest wciąż duża liczba osób zatrudnianych na czarno, które uniemożliwia zdobycie ubezpieczenia zdrowotnego czy innych podstaw pracowniczych. Warto jednak zaznaczyć, że w ogromnej skali pracodawcy zmieniają podejście i nie pozwalają na tego typu braki formalne. Co więcej zatrudniający wychodzą frontem do obcokrajowców, zapewniając pełny pakiet świadczeń, a w przypadku branży do przyuczenia oferują pracownikom kursy, szkolenia czy inne tego typu wsparcie.