Outsourcing procesowy jako elastyczne rozwiązanie wyzwań kadrowych

Rynek pracy wciąż zmienia się, a przykład pandemii koronawirusa pokazał nam, że jego elastyczność jest niezwykle istotna w obliczu nawet najtrudniejszej sytuacji. Wiele firm bowiem stanęło przed ogromem wyzwań – jedne musiały zmierzyć się ze zwiększoną koniunkturą oraz dużym wzrostem produkcyjnym, drugie z kolei przeżywały czas spowolnienia, a także produkcyjnego spadku. Z tego względu w ostatnich latach znaczny rozkwit przeżywa outsourcing procesowy, który jest nowoczesną formą zatrudnienia oraz rozwiązaniem na miarę potrzeb dzisiejszych czasów. Także, jeśli chodzi o wyzwania dotyczące działu kadrowego.

Outsourcing procesowy to sposób na oszczędność w budżecie firmy

Poszukiwanie specjalistów do przedsiębiorstwa może generować spore koszty. W celu zatrudnienia nowych osób, firmy bardzo często podejmują różne działania marketingowe, np. umieszczają reklamy na billboardach. Ponadto w wielu przypadkach zwiększają się również środki finansowe na działania wewnętrzne HR-u. Należy bowiem zwiększyć budżet pracowników odpowiedzialnych za proces rekrutacyjny, a także za obsługę kadrowo-płacową. Niekiedy zespół HR jest na tyle mały, że należy również zatrudnić nowe osoby do tego działu lub skorzystać z usług zewnętrznej firmy rekruterskiej. Wszystkie tego typu działania są jednak stosunkowo drogie. Znacznie tańszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług agencji pracy oraz oferowanego przez nie outsourcingu procesowego. Pozwala to na zminimalizowanie kosztów operacyjnych, gdyż agencja pracy znajdzie odpowiednich kandydatów na dane stanowisko, nie angażując przy tym zasobów firmy.


Outsourcing procesowy jako elastyczne rozwiązanie wyzwań kadrowych

Korzystanie z usług agencji pracy w zakresie outsourcingu procesowego sprawia, że odpowiedzialność sprawnego zakończenia procesu rekrutacyjnego leży po jej stronie. Agencja prowadzi również cały obieg dokumentacji oraz ma obowiązek jej archiwizowania. Z tego względu outsourcing procesowy sprawia, że dział kadr nie jest obłożony tyloma obowiązkami, co pozwala odciążyć cały zespół. Mniejsza ilość obowiązków przekłada się z kolei na większą efektywność działań i podnosi jakość świadczonych usług przez HR. Ponadto warto dodać, że dział kadr może skupić się w takim przypadku na kluczowych zadaniach z perspektywy rozwoju firmy.