Nowoczesne rozwiązania rynku pracy – outsourcing – praca tymczasowa

Rynek pracy rozwija się dynamicznie i stale pojawiają się nowe rozwiązania. Jednym z nich jest outsourcing, który w ciągu kilku ostatnich lat bardzo zyskał na popularności. W artykule przedstawiamy korzyści dla pracodawców wynikające z tego modelu współpracy.

Zalety outsourcingu

Outsourcing procesowy to rozwiązanie zapewniające wiele korzyści dla pracodawcy. Jedną z głównych zalet jest redukcja kosztów w firmie. Przerzucenie odpowiedzialności za zatrudnianie nowych pracowników na agencję zewnętrzną pozwala na oszczędność związaną z tworzeniem dodatkowych etatów oraz zdobywanie specjalistycznej wiedzy w tym zakresie.

Agencje pracy specjalizują się zazwyczaj w kilku konkretnych branżach. Poprzez specjalistów w zakresie rekrutacji agencja zapewnia personel, który odpowiada profilowi kandydata oczekiwanego przez zakład pracodawcy. W ten sposób firma korzystająca z outsourcingu zdobywa wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy pozytywnie wpłyną na jej funkcjonowanie.


Różnica między outsourcingiem a pracą tymczasową

Outsourcing procesowy i praca tymczasowa to dwa różne pojęcia, które często bywają mylone. Pierwsze z nich to nowa forma zatrudnienia, która nie posiada konkretnej podstawy prawnej. Zasady współpracy są ustalane przez agencję pracy na podstawie oczekiwań postawionych przez zainteresowane przedsiębiorstwo. Wynagrodzenie również jest narzucane przez firmę zewnętrzną i nie musi być równe z tym, oferowanym pracownikom na umowę o pracę w danej placówce.

Praca tymczasowa jest z kolei regulowana przez dedykowaną ustawę o pracy tymczasowej. Przy takim typie umowy bezpośrednim pracodawcą jest docelowa firma, w której zatrudnia się pracownik. Wynagrodzenie zatrudnionego odpowiada stawką ustalonym przez dane przedsiębiorstwo.