Funkcjonowanie agencji pracy w dobie pandemii

Wyzwania agencji w dobie pandemii

Ogólnoświatowa pandemia COVID-19 zmieniła warunki na rynku pracy i sposoby pozyskiwania nowych robotników. Szczególnie odbiło się to na firmach polegających na sile roboczej z zagranicy. Z dnia na dzień pojawiają się nowe przepisy i regulacje dotyczące przekraczania granicy z Polską, a także między państwami, z których pochodzą potencjalni robotnicy. Nawet gdy uda się już sprowadzić ludzi do Polski, oprócz zwyczajnych formalności, trzeba też wypełnić obowiązkową dokumentację dla Głównego Inspektora Sanitarnego i dopilnować, by praca odbywała się w warunkach spełniających wymogi rządowe.

Outsourcing w czasach kryzysu

Czy to wszystko oznacza, że dopóki pandemia nie wygaśnie, lepiej zrezygnować z outsourcingu robotników z zagranicy? Nie! Warto jednak zwrócić się o pomoc do profesjonalnych agencji. Nasza firma od lat zajmuje się rekrutowaniem i wdrażaniem fachowców ze Wschodu. Tak szerokie doświadczenie pozwoliło nam na nawiązanie profesjonalnych kontaktów w państwach na terenie Europy i Azji, m.in. Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Armenii, Indii i Nepalu.Nasi współpracownicy doskonale znajdą prawo i śledzą rozwój sytuacji pandemicznej. Dzięki temu możemy przeprowadzić rekrutację z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

Agencja a organizowanie transportu

Outsourcing pracowników jest przedsięwzięciem skomplikowanym logistycznie, nawet w standardowych warunkach. Wraz z nastaniem pandemii COVID-19, sytuacja stała się jeszcze trudniejsza. Transport ludzi zza wschodniej granicy wymaga zorganizowania przewoźników lokalnych i międzypaństwowych, organizacji wiz i pozwoleń na pobyt. Z racji dynamicznie zmieniających się warunków, kolejne granice na przemian otwierają i zamykają się, kraje zmieniają zasady dotyczące tego, z których państw wpuszczają ludzi, jaki okres kwarantanny jest wymagany, czy wykonanie testów diagnostycznych na obecność COVID-19 jest konieczne. Profesjonaliści z naszej agencji pracy stale aktualizują wszystkie te informacje i zapewniają, że outsourcing pracowników przebiega tak sprawnie, jak przed pandemią.