Deficyt specjalistów na polskim rynku pracy – szukaj nie ze świecą, lecz z agencją

Polska – bez wątpienia – od lat boryka się z niedoborem specjalistów wysokiej klasy w wielu dziedzinach przemysłu. Przyczyn takiego stanu rzeczy można doszukiwać się w wielu aspektach – chociażby w wyjazdach naszych rodaków za granicę w nadziei na lepszą płacę, a w efekcie – niedostatecznej liczebności wykwalifikowanej kadry w stosunku do aktualnych potrzeb polskich przedsiębiorców. Rynek pracy w Polsce jest jednak bardzo dynamiczny, wciąż się rozwija i szuka rozwiązań problemu braków kadrowych. Ogromną rolę odgrywają tutaj agencje pracy, które dostarczają fachowców zza granicy. Gotowych niemal od zaraz do podjęcia zatrudnienia i wyposażonych w niezbędne umiejętności i kompetencje.

Niepokojące statystyki. Czy w Polsce zabraknie rąk do pracy?

Według badań przeprowadzonych w 2020 roku na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej aż 31 zawodów cierpi na deficyt specjalistów, w tym m.in.: fryzjerzy, kucharze, maszyniści, lekarze, pielęgniarki. Najbardziej poszukiwani są przedstawiciele branży budowlanej. Brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry odczuwalny jest szczególnie wśród dekarzy, zbrojarzy czy brukarzy. Dzieje się tak głównie ze względu na fakt, że młodzi Polacy – stając przed wyborem ścieżki zawodowej – bardzo często decydują się na popularny model kształcenia. Uczą się w liceum, a następnie wybierają studia humanistyczne lub pokrewne, niewiele mające wspólnego z kierunkami technicznymi. W ostatnich kilku latach trend ten wydaje się nieco zmieniać, lecz efekty będą widoczne dopiero za kilka lat. W takiej sytuacji kołem ratunkowym okazują się być agencje pracy, które oferują polskim pracodawcom nieocenioną pomoc.

W jaki sposób agencje wspierają firmy w znalezieniu specjalistów?

Ich podstawowym zadaniem jest rekrutacja i weryfikacja umiejętności i kompetencji potencjalnych kandydatów. Ponadto przedsiębiorca nie musi się obawiać prowadzenia niekiedy obszernej i skomplikowanej dokumentacji, gdyż kwestie formalne również leżą po stronie agencji. Pracodawca nie powinien też martwić się o proces adaptacyjny zatrudnionych, bowiem ci mogą liczyć na komfortowe zakwaterowanie, pomoc administracyjną i wsparcie koordynatorów, a więc troskę o ich bezpieczny pobyt w Polsce na każdym etapie zatrudnienia w naszym kraju. Dodatkowo współpraca z agencją pracy powoduje, że przedsiębiorca nie traci czasu i nakładów finansowych na organizację procesu rekrutacyjnego i nie angażuje w niego własnej kadry. Czy warto? – Nad odpowiedzią nie trzeba się dwa razy zastanawiać.