Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy – praktyczne wskazówki dla pracodawców

Różnorodność w miejscu pracy to zjawisko całkowicie naturalne. Przedsiębiorstwa, które zatrudniają więcej niż jednego pracownika, muszą się liczyć z tym, że każda osoba ma odmienne potrzeby, poglądy i przyzwyczajenia. Różnice w miejscu pracy mogą dotyczyć takich zmiennych jak rasa, wiek, płeć, religia, orientacja seksualna, status społeczny i przynależność pokoleniowa. Jak stworzyć środowisko przyjazne dla wszystkich pracowników?

Dlaczego warto promować różnorodność w miejscu pracy?

Ostatnimi czasy świadomość społeczna w zakresie dyskryminacji w miejscu pracy znacząco wzrosła. Pracownicy znają swoje prawa i szybko reagują na wszelkie przejawy nietolerancji. Firmy, które nie dbają o dobre samopoczucie zatrudnionych osób, muszą liczyć się z negatywnymi opiniami na swój temat oraz dużą rotacją pracowników.
Promowanie różnorodności nie jest łatwe, ponieważ wymaga dostosowywania się do odmiennych potrzeb i oczekiwań poszczególnych członków zespołu. Jednak warto pamiętać, że posiadanie w zespole osób wywodzących się z różnych kultur lub grup pokoleniowych może przynieść firmie wiele korzyści. Takie osoby mają odmienne doświadczenia, podejście do pracy i poglądy na zmieniający się świat. Ich obecność w firmie wpływa na:

  • wzrost kreatywności i efektywności zespołu,
  • lepszą atmosferę w zespole,
  • wzrost skuteczności działań marketingowych,
  • budowanie pozytywnego wizerunku firmy.
Jednak, aby tak się stało, przedsiębiorca musi stworzyć podwładnym komfortowe warunki do wykonywania pracy. Żaden z pracowników nie powinien czuć się pomijany lub gorzej traktowany ze względu na posiadanie określonych cech lub wywodzenie się z konkretnego środowiska.

Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy – praktyczne wskazówki dla pracodawców

Nie istnieje jedna skuteczna strategia zarządzania różnorodnością, która sprawdza się w każdym miejscu pracy. Działania mające na celu wyrównanie szans i zintegrowanie grupy muszą być każdorazowo dostosowane do specyfiki danej firmy i rodzaju wykonywanych zadań. W tym artykule przedstawimy kilka praktycznych wskazówek, które pomogą przedsiębiorcy mądrze zarządzać różnorodnością w miejscu pracy.
ludzie

#1 Rozpoznanie stereotypów i uprzedzeń

Stereotypy i uprzedzenia mogą pojawić się na każdym etapie działania firmy. Jeśli pracodawca chce, aby pracownicy dobrze czuli się w jego przedsiębiorstwie, powinien przyjrzeć się wszystkim dokumentom, komunikacji mailowej i procedurom. Może się bowiem okazać, że niektóre przekazy zawierają stwierdzenia, które będą negatywnie odbierane przez pewną grupę osób.

Dodatkowo to ważne, aby przeanalizować kulturę organizacji i strukturę zatrudnienia. Czy w zespole znajdują się wyłącznie osoby w podobnym wieku lub jednej płci? Jeśli tak, to warto zastanowić się, z czego ta sytuacja wynika i jak można ją zmienić.

W Respekt Personal Group zatrudniamy niezależnego specjalistę ds. komunikacji wewnętrznej. Czuwa on nad przestrzeganiem kultury organizacyjnej, monitoruje satysfakcję pracowników oraz wdraża działania podnoszące jakość funkcjonowania pracowników w firmie. Dla współpracujących z nami firm jest to bardzo duże wsparcie w zarządzaniu różnorodnością.

#2 Usuwanie barier językowych i przeszkód komunikacyjnych

Na polskim rynku pracy z roku na rok przybywa obcokrajowców. Te osoby często mają wysokie kwalifikacje i szukają pracy adekwatnej do swoich umiejętności. Dlatego pracodawca powinien usuwać bariery językowe w swojej firmie poprzez tłumaczenie dokumentów na różne języki, zaproponowanie pracownikom szkoleń językowych lub oferowanie pomocy w znalezieniu zakwaterowania.

Kolejnym istotnym aspektem jest usunięcie przeszkód komunikacyjnych, które powodują, że w firmie nie mogą pracować osoby z wadami wzroku, ubytkami słuchu lub innymi problemami zdrowotnymi. W tym celu przedsiębiorca może na przykład zakupić specjalistyczny sprzęt komputerowy, wprowadzić odpowiednie oznakowanie oraz dostosować stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

#3 Wdrożenie odpowiednich zasad i procedur

Dyskryminacja w miejscu pracy może przybierać bardzo różne formy. Pracodawca nie zawsze jest w stanie dostrzec pierwsze niepokojące sygnały, które mogłyby świadczyć o tym, że w firmie dzieje się coś złego. Aby zapobiec niepożądanym sytuacjom, warto wdrożyć procedury, dzięki którym osoba pokrzywdzona będzie mogła w bezpieczny sposób poinformować przełożonego o nieprzyjemnych zdarzeniach.

W przedsiębiorstwie powinny również istnieć jasne i przejrzyste zasady dotyczące awansów i wynagrodzeń, a pracownicy muszą mieć możliwość złożenia skargi lub odwołania od decyzji przełożonego.

W Respekt Personal Group przeprowadzamy cykliczne ankiety, badające poziom satysfakcji w pracy i analizujące ryzyko wypalenia zawodowego. Zastosowanie takich narzędzi znacząco minimalizuje ryzyko występowania zjawiska dyskryminacji w miejscu pracy i pozwala szybko reagować w trudnych sytuacjach.

#4 Szkolenia i spotkania integracyjne dla pracowników

Zarządzanie różnorodnością to bardzo odpowiedzialne zadanie. Czasami samo wprowadzenie nowych zasad może nie wystarczyć, jeśli pracownicy są uprzedzeni i mało tolerancyjni względem siebie. W takim wypadku doskonałym pomysłem będzie zorganizowanie szkolenia z różnorodności. Szczegółowe omówienie tego zagadnienia w obecności całego zespołu pozwala poszczególnym jego członkom spojrzeć na swoje zachowanie z zupełnie innej perspektywy. Organizacja szkoleń pozwala także zatrzymać w firmie talenty, dla których możliwość samorozwoju jest istotnym aspektem w miejscu pracy.

Poza szkoleniami warto również organizować spotkania i wyjazdy integracyjne. Będzie to świetna okazja dla pracowników, aby lepiej się nawzajem poznać. Jednocześnie pracodawca może wykorzystać takie wydarzenie do przeprowadzenia zajęć z team buildingu lub ciekawych gier i zabaw terenowych.

Właśnie tak robimy w Respekt Personal Group. Nie tylko poszerzamy wiedzę merytoryczną naszych pracowników (np. podczas szkoleń z outsourcingu procesowego), ale także dbamy o ich samopoczucie, organizując spotkania z psychologiem.

Oprócz tego dwa razy w roku organizujemy duże imprezy integracyjne, a także comiesięczne spotkania w każdym z miast, w którym znajdują się nasze biura. Dzięki temu utrzymujemy przyjacielskie relacje, pozostajemy w stałej komunikacji oraz budujemy więź opartą na wzajemnym zaufaniu.

Wykorzystaj różnorodność personelu i rozwijaj swoją firmę

Zarządzanie różnorodnością w firmie jest koniecznością. Czasami zaledwie kilka drobnych zmian może przynieść widoczne rezultaty. Przyjazne środowisko pracy pozytywnie wpłynie na wizerunek firmy i przyciągnie do niej wielu dobrych specjalistów. Jest to świetny sposób na stworzenie warunków pracy, które będą sprzyjały rozwojowi pracowników, co bezpośrednio przełoży się na wzrost ich wydajności.

Korzystając z usług Respekt Personal Group, możesz liczyć na pełne wsparcie w zarządzaniu różnorodnością w miejscu pracy. Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły naszej oferty.